top of page

שאלות

לפעמים אני מוצא את עצמי טרוד בשאלות.

האם אני אבא טוב? מה זה אבא טוב?

מה זה אומר בכלל להיות אבא?

איך להשתפר? למה בכלל לנסות? אילו מלחמות לבחור?

מה חשוב? על מה אני סתם מבזבז אנרגיה?

מה הן הבינו? מה הן יזכרו?

איך מגדלים אדם ערכי? מה יעשה אותה מאושרת?

מתי היא תתפוס? מתי אני אשחרר?


בעודי שקוע במחשבות, פתאום אני שומע קריאה מחוץ לחדר "אבא, איפה אתה?"

"אני כאן", אני עונה.

באמת? אני באמת כאן?


הנה, סוף סוף שאלה טובה.


והתשובה?

פחות לחשוב, יותר להיות.

אני קם ויוצא מהחדר.Comments


Post: Blog2_Post

תודה! להסרה יש להשיב "הסר"

bottom of page