top of page

עכשיו אני אבא

עכשיו אני אבא.

זה לא משהו חדש, הבת הבכורה שלי נולדה לפני יותר מתשע שנים. אבל עכשיו, ברגע זה, אני אבא.

לא כל הזמן אני אבא. לפעמים אני עובד, לפעמים מתאמן, לפעמים עושה כלים או מנקה את הבית, לפעמים אוכל, לפעמים ישן, לפעמים אני סתם רואה טלוויזיה ולפעמים אני סתם לא עושה כלום. אבל עכשיו אני אבא.

קודם קראתי מיילים. מאוחר יותר היום אני אהיה בן זוג. אבל עכשיו אני אבא.

ויש כל מיני אבא שאני יכול להיות עכשיו. אבא מקשיב, אבא תומך, אבא מעודד, אבא שמשתף בדברים אחרים שקורים לו כשהוא לא אבא, אבא מצחיק, וגם לפעמים אבא כועס, אבא מחנך, אבא דורש ועוד הרבה סוגים של אבא.

אבל זה לא כזה פשוט, להיות עכשיו אבא. כי לפעמים יש הרבה דברים אחרים שאני צריך להיות עכשיו. לפעמים צריך לדבר עם מישהו אחר, לתכנן תוכניות, לסדר סידורים, לענות לשיחה מהעבודה, להיזכר מה לא עשיתי קודם, לזכור להספיק עוד משהו אחר כך.

אבל עכשיו זה לא קודם. ועכשיו זה לא אחר כך. עכשיו הבת שלי פה מולי. ואני לא באמת יכול להיות עכשיו אבא כשאני קורא מיילים. ואני לא יכול להיות עכשיו אבא אם אני מנסה לעשות עוד דברים אחרים. ואני אפילו לא יכול להיות עכשיו אבא אם אני חושב על דברים אחרים.

ולכן אני משתדל להיות עכשיו אבא. ממש מתרגל את זה. במודע. בכל פעם שאני יכול.

כי ברור לי שאם אני לא אהיה עכשיו אבא לילדה שלי, אז, פשוט מאוד, לילדה שלי לא יהיה עכשיו אבא.Post: Blog2_Post

תודה! להסרה יש להשיב "הסר"

bottom of page