top of page

סדר היום במנזר זן

(מחווה ל"סדר היום במנזר זן" מתוך "כך שמעתי" מאת יעקב רז)


5:00

קימה, רחצה, שיניים וכולי.

מארגן קופסאות אוכל לילדות.


5:40

נסיעה קצרה. חונה. עושה מתיחות אל מול שדה פתוח.

היום חשוך יותר מאתמול. הימים מתקצרים.

הציפורים תמיד קמות מתי שצריך.


6:00

תרגול בוקר.

קידות. שירה. מדיטציה.

זריחה חזקה מאירה את האולם.


8:00

נסיעה לעבודה. תרגול נשימות בפקק.


10:00

ישיבה חשובה בעבודה. הרבה אנשים. הרבה דעות.

ציפור מתיישבת על אדן החלון.


11:00

עובר על מיילים ישנים בעוד חדשים מגיעים. משתדל מאוד לעשות אחד אחד.


11:30

קולגה מתחיל לדבר פוליטיקה. אני לא מסכים איתו.

מתבונן בעצמי מהצד כשאני מתרגז.


14:30

יוצא מוקדם להוציא את הבנות.


16:00

בכניסה לגן של הקטנה, עלי פיטנה יבשים מתפצפצים תחת נעלי.

אוסף את הילדה.

נעצרים בשער כשהיא מרימה פרח לבן-צהוב מהמדרכה ומראה לי אותו בחיוך.

עוברת אותנו אמא מהגן. אומרת שלום בחצי פה תוך כדי שהיא מתלוננת על הלכלוך.

17:00

הילדות רבות על משהו. אני כועס.

אני נזכר למה אני מתרגל.


17:15

אימון עם הבת האמצעית:

אני שואל: "מה את רוצה לעשות?"

היא מראה לי צבעי גואש, אבל אני רואה רק בלאגן.

צריך להמשיך לתרגל.


18:00

ראיון קואן עם הבת הקטנה:

היא נעצרת מול מתלה התיקים ושואלת "אבא, איזה תיק הוא יותר של אמא?".

שנינו עוצרים ומתבוננים.

שאלה מעניינת.


18:30

שיחת עבודה שלא הצלחתי להזיז.

מתנצל על הרעש של הילדים ברקע.

למה?


19:30

בחוץ מחשיך. הגיע הזמן לסגור את היום.

לפני שציפיתי לשקט לא שמעתי את הרעש.

מסדרים יחד את הבית. מקלחות.


20:30

מקריא בפעם העשירית את אותו סיפור. הפעם בתשומת לב.

רואה בפעם הראשונה את האיורים. חלקם מצחיקים אותי.


21:00

מדיטציה לפני השינה עם הילדות.

אני יוצא מהחדר.

שומע חלקי שיחות קטנות שנמשכות הרבה אחרי כיבוי האורות.Post: Blog2_Post

תודה! להסרה יש להשיב "הסר"

bottom of page