top of page

הרבה דרכים לטייל

יש הרבה דרכים לטייל בהן, והרבה דרכים לטייל.


אפשר לנסות להגיע מהר, ולספור קילומטרים, צעדים או שעות.

אפשר להאט, וללכת קצת בין הרבה מנוחות.

אפשר לבחור את הדרך, אפשר להיות מובל.

אבל ללכת רק כדי להגיע זה קצת חבל.

אפשר לבחור במה מסתכלים - בנוף ובפרחים, או דווקא במטיילים האחרים.

ואפילו אפשר לבחור אילו זכרונות לשמור.


אבל יש משהו שאי אפשר לעשות, אפילו אם ממש מנסים.

כל אחד יכול ללכת רק בדרך שלו, ולא בדרך של אחרים.

גם אם יש מישהו איתי באותו המסלול, הטיולים שלנו שונים.


לפעמים קשה לי לראות את זה.

לפעמים זה מוביל לתסכול.

לפעמים זה דווקא משחרר.

לפעמים סתם יוצר בלבול.


ואז אני אומר לעצמי, תרגע,

זה רק טיול.Comments


Post: Blog2_Post

תודה! להסרה יש להשיב "הסר"

bottom of page