top of page

בלה בלה בלה

"מי רוצה לעשות מדיטציה עם אבא?"

לרגע חשבתי שהן מהנהנות, עד שהבנתי שנעמדתי בינן לבין הטלוויזיה, והן רק מזיזות את הראש בניסיון למצוא זווית שתאפשר להן להמשיך לבהות במסך.

"נו, מי באה? שתי דקות של לעשות כלום."

"אבא, אנחנו כבר לא עושות כלום."

"לא נכון, אתן רואות טלוויזיה. בואו באמת לעשות כלום. זה חשוב מאוד ללמוד לעשות כלום".

"למה?"

"כי אם תדעו לעשות כלום, תפסיקו להגיד לי 'אבא, משעמם לי' כל הזמן... קדימה, שתי דקות מדיטציה, מי באה?"


הקטנה הסכימה ובאה. הנחתי לנו כריות, ונתתי לה הנחיות בסיסיות לתרגול: "את לא צריכה לעשות שום דבר מיוחד, לא לעצום עיניים, לא לנשום בצורה מיוחדת, פשוט שבי, שתי דקות, ותראי את מה שמולך, הנה – רצפה חומה, קיר לבן, רצפה חומה, קיר לבן. לא חשוב כרגע למה, אחר כך אני אסביר לך, קודם נתרגל, טוב?"


היא הנהנה, הפעלתי שעון, והתחלנו.


תוך פרק זמן שאני יכול רק להעריך כבין עשר לעשרים שניות, היא צחקה ואמרה, "אני לא יכולה".

"בטח שאת יכולה, הנה את כבר מתרגלת. קדימה, רצפה חומה, קיר לבן".

היא הסתכלה עלי ואמרה "רצפה חומה, קיר לבן".

"לא. אני לא רצפה, אני אבא. תסתכלי לשם" אמרתי וסובבתי את ראשה קדימה "הנה, רצפה חומה, קיר לבן".

היא התחילה להפנות את ראשה אלי, אל הקיר וחזרה, תוך כדי שהיא אומרת "אבא, קיר לבן, אבא, קיר לבן".

יפה. רמה גבוהה.

לי לקח הרבה זמן להגיע לזה.

"מצוין" אמרתי לה, "עכשיו רק תעשי את זה בשקט..."


אחרי עוד כדקה, הזמן נגמר והשעון צלצל.

"כל הכבוד!" אמרתי לה, "הצלחת לתרגל!"

"אבל לא הצלחתי" היא אמרה, בעיקר שמחה שהיא סוף סוף יכולה לקום ולחזור לסלון.

"בטח שכן", עודדתי אותה, תוך כדי שאני מושיב אותה לידי ומנסה להוסיף לה עוד קצת תיאוריה על התרגול המעשי "כשאני התחלתי גם אני לא הייתי מסוגל לשבת אפילו כמה דקות".

"באמת? מה עשית?" היא שאלה תוך כדי שהיא קמה שנית.

"כל הזמן הסתכלתי לשעון, חשבתי שהוא מקולקל ובגלל זה הוא לא מצלצל, אבל בעצם סתם לא הייתה לי סבלנות, היה לי רעש בראש".

ניסיתי להמשיך לדבר איתה, להעביר עוד כמה רעיונות, אבל היא כבר איבדה קשב ועמדה לצאת מהחדר, אז השלמתי עוד משפט אחד אחרון קטן "בעצם זה פשוט, רק להסתכל על מה שמולך, הבנת?"

"כן, כן הבנתי". הפטירה וכבר עמדה בדלת.

"רגע, חכי, רק תגידי לי, מה הבנת?"

היא הסתובבה אלי ואמרה "בלה, בלה, בלה", ויצאה מהחדר.


בול.

ראתה בדיוק את מה שנמצא מולה.


בפעם הבאה אני אשתוק יותר.

Comments


Post: Blog2_Post

תודה! להסרה יש להשיב "הסר"

bottom of page