top of page
ראשי: Welcome

אבא-זן

מה שזן לימד אותי על אבהות

ואבהות לימדה אותי על זן

תלמיד הזן ביקש מהמורה "עזור לי! אני רוצה להשתחרר!"

המורה שאל "מי כולא אותך?"

 

אני לא מורה זן, ולא נזיר. אני נשוי, יש לי שלוש בנות, עבודה, משכנתא, כלים, כביסה, וחיים רגילים לגמרי. 

לתרגול הזן הגעתי במקרה, בזמן שחיפשתי איך להתמודד עם האתגרים הלא פשוטים של האבהות, ונשארתי והמשכתי לתרגל, לא כי קיבלתי תשובות, אלא דווקא כי עם הזמן היו פשוט פחות שאלות.

אני כותב על זן, אבהות ועל מה שאני לומד משניהם, ואני משתף, כי אולי זה יכול לעזור גם לאבות אחרים למצוא את הדרך שלהם, או לפחות לחפש במקומות הנכונים. 

תודה! להסרה יש להשיב "הסר"

ראשי: Blog2
bottom of page